LỄ KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 5 THÀNH CÔNG NGOÀI MONG ĐỢI

Ngày 22/10/2018 là cột mốc đánh dấu một bước tiến dài của MIXI trên chặn đường hình thành và phát triển với sự ra đời của cơ sở thứ 5 tại 20 Kim Mã. Không khí tại đây NÓNG hơn bao giờ hết với hàng loạt sự kiện được diễn ra.