Vòng tay đá Lapis

Vòng tay đá Lapis viên đá đến từ thiên đường. Lapis có màu xanh thẳm là màu của niềm tin, hy vọng và quyền lực.
  • Giá tiền:

    -
  • Size

  • Màu